Avís Legal

 

1.- INFORMACIÓ GENERAL

TALLERES LEONARDO SANZ SA té el seu domicili social a Besalú, carretera d’Olot, 9 17850 Besalu (Girona) el seu CIF és: A17070285. L'accés a aquest lloc web suposa l'acceptació per part de l'usuari de totes les condicions d'aquest avís legal.

TALLERES LEONARDO SANZ SA es reserva la facultat de modificar i actualitzar els continguts i configuració del lloc web i d'aquest avís legal.

 

2.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

2.1.- TALLERES LEONARDO SANZ SA és propietari del domini www.tallerssanz.com.

El disseny, l’estructura, distribució, els textos i continguts, logotips, botons, imatges, el codi font, així com tots els drets de propietat industrial i intel·lectual i qualsevol signe distintiu o logotip, pertanyen al TALLERES LEONARDO SANZ SA

Per tant, no és permesa la seva utilització, còpia, reproducció, així com la seva eliminació, lesió, alteració i/o modificació, parcial o bé total, temporal o definitiva sense l'autorització expressa i per escrit de TALLERES LEONARDO SANZ SA

Així mateix, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual i qualsevol altre signe distintiu, inclosos els continguts, documents, textos i les ressenyes publicades a la Web , així com imatges, vídeos, disseny, gràfics, dibuixos, botons, logotips i marques, dels diferents col·laboradors, pertanyen als seus autors, per la qual cosa resta prohibida la seva utilització, còpia, reproducció, eliminació, lesió, alteració i/o modificació, parcial o bé definitiva sense l'autorització expressa i per a escrit dels seus autors.

Queda expressament prohibit l'ús no autoritzat dels continguts d'aquest lloc web i, en especial, d'aquells usos que lesionin els drets de la propietat intel·lectual dels seus autors.

Per la utilització autoritzada dels continguts del lloc WEB, sempre dintre d'usos informatius o pedagògics, adreceu-vos a tallerssanz@tallerssanz.com

2.2.- Enllaços web
Els vincles d'aquest lloc a llocs web de tercers es subministren exclusivament com una utilitat per l'usuari.

Per tant, l'ús d'aquests enllaços porta l'usuari a pàgines de les quals el TALLERES LEONARDO SANZ SA no n'és titular ni responsable jurídic.

En conseqüència, el TALLERES LEONARDO SANZ SA no es responsabilitza d'aquests llocs web ni de qualsevol informació, programari, producte, material, serveis o qualsevol resultat que l'usuari pugui obtenir d'aquestes pàgines Web.

 

3.- CONDICIONS D'ÚS

3.1.- Gratuïtat del servei.

L'usuari es compromet a fer un ús legal dels serveis, productes i de les utilitats que ofereix el TALLERES LEONARDO SANZ SA mitjançant el web www.tallerssanz.com

L'accés als serveis que s'ofereixen sol ser gratuït. En cas d'haver-hi productes o serveis que requereixin un pagament, les condicions seran degudament comunicades.

3.2.- Registre d'usuari.

Amb caràcter general l'accés a la informació i les utilitats del lloc web no exigeix registre d'usuari previ.

Els usuaris, però, sí podran sol·licitar la recepció d'informació i publicitat sobre el TALLERES LEONARDO SANZ SA. En aquest cas, l'usuari haurà de complimentar el formulari corresponent. L'usuari garanteix que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran pròpies i certes. L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci, i dels perjudicis que l'ús d'aquest informació pugui ocasionar al TALLERES LEONARDO SANZ SA  o a tercers. Igualment, l'usuari es compromet a notificar al TALLERES LEONARDO SANZ SA qualsevol canvi que es pugui produir, en relació a la informació i les dades personals comunicades.

3.3.- Menors d'edat.
Els menors d'edat que vulguin fer ús d'aquest lloc web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que seran els responsables dels seus actes.

Aquest lloc web pot contenir informacions no adequades a menors d'edat. Per aquesta raó, s'informa als pares de l'existència de programes i eines informàtiques de bloqueig i filtre per a continguts d'internet inapropiats.

TALLERES LEONARDO SANZ SA garanteix la protecció del menor quant als continguts adreçats especial al públic familiar.

3.4.- Usos permesos.

Està permesa la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut d'aquest lloc web, sempre de conformitat a la legalitat vigent, i amb respecte a la normativa de protecció de la propietat intel.lectual i industrial, i en compliment de les següents condicions següents:
1.- Usos compatibles amb la pàgina
2.- Que es faci per a obtenir informació per a ús personal. Qualsevol altre tipus d´ús i, especialment aquells que impliquin comunicació pública, haurà de ser, autoritzats, si s'escau, pel TALLERES LEONARDO SANZ SA i pels autors dels continguts.
3. Respecte de la integritat del contingut.

 

4.- RESPONSABILITATS I EXEMPCIONS

TALLERES LEONARDO SANZ SA  no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'accés a aquest lloc web, com virus informàtics o altres programes nocius que puguin afectar el sistema informàtic de l'usuari.

TALLERES LEONARDO SANZ SA no serà responsable dels continguts de les pàgines o dels sistemes de tercers connectats a aquest lloc web.

TALLERES LEONARDO SANZ SA no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar a l'usuari a o tercers, en cas d'incompliment de la normativa que es consigna en aquest avís legal.

 


© 2011 - Copyright Tallers L. Sanz, S.A.    Avís legal    Politica de privacitat    Politica de qualitat