Politica de Qualitat i Gestió Ambiental

 

TALLERS LEONARDO SANZ, empresa dedicada a la reparació i manteniment de vehicles industrials; Taller Autoritzat IVECO; Taller Autoritzat Mercedes-Benz; Taller Autoritzat FUSO; venda de recanvis i accessoris; assistència en carretera; instal·lació i comprovació de limitadors de velocitat; Centre Tècnic Autoritzat de Tacògrafs Digitals de les marques VDO, Stoneridge i Actia; Centre Tècnic Autoritzat de tacògrafs analògics de les marques VDO, Stoneridge i Motometer, assumeix els següents compromisos:

 • Compromís de legalitat. Complir amb els requisits legals i contractuals que siguin aplicables en motiu de la nostra activitat.
 • Compromís de complir amb el codi d’integritat i conducta “compliance” de les marques que representem.
 • Compromís de qualitat i millora contínua. Es considera la qualitat com un factor estratègic per el desenvolupament de la nostra activitat, som conscients de la importància que té el medi ambient i establim una política i objectius de qualitat i medi ambient, basats en les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i la UNE 66102. Els principals punts d’actuació són:
  • Evolució continua dels processos amb la finalitat d’aconseguir una millora continua en el desenvolupament de l’activitat i en el compliment dels requisits legals, reglamentaris i medi ambientals.
  • Conscienciació de tot el personal sobre el sistema de Qualitat i Medi Ambient implantat, de la millora continua i de la consecució dels objectius.
  • Estudi, planificació i dotació de recursos tècnics i humans necessaris per assegurar la qualitat del servei.
  • Assegurar la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació, identificant els impactes significatius i aplicant controls operacionals en gestió de residus, emissions atmosfèriques i en consums de recursos.
 • Compromís d’oferir als nostres clients un tracte cordial i professional. Les actituds i comportaments assumits pel nostre equip faciliten l’assoliment dels objectius, fomentant la participació, el treball en equip i la comunicació. Per tot això hem de promoure un entorn laboral enriquidor i gratificant que generi motivació, fomenti noves idees, treball en equip i responsabilitat en tots els aspectes.
 • Compromís de protecció del medi ambient.
 • Compromís de complir els protocols d’higiene i seguretat establerts per a la prevenció de la covid-19.
 • Compromís de revisar anualment aquesta política de qualitat amb la finalitat d’adequar-la als canvis del nostre entorn.

Argelaguer, a 19 de abril de 2021


© 2011 - Copyright Tallers L. Sanz, S.A.    Avís legal    Politica de privacitat    Politica de qualitat